1 boom mot kunn,n nu al succes

De actie om in het buitengebied meer solitaire bomen te planten lijkt een groot succes te worden. Met nog ruim 2 maanden te gaan ( de einddatum voor deze actie is 31 oktober 2021) hebben al 236 eigenaren van een perceel in het buitengebied zich aangemeld voor een...

Actie 1 boom mot kunn’n 2021 gaat van start.

Nadat in 2019 en 2020 door verschillende oorzaken geen subsidie beschikbaar was voor bovengenoemd programma, bestaat dit jaar weer de mogelijkheid om een gratis boom aan te schaffen wanneer men in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst woont. Daar zijn echter...

Bermbeheer in de gemeente Bronckhorst

    Naar aanleiding van een mooie reportage  van Wout Dusseldorp in de Gelderlander11-06-21 , te vinden op https://www.gelderlander.nl/achterhoek/bermen-worden-niet-meer-zomaar-gemaaid-en-dit-is-waarom~ac2805fc/#comments-anchor) ging vereniging Bomenbelang...

VERSLAG STEMRONDE ALV 28 mei 2021

De vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft in mei 2021 een stemronde gehouden onder de leden als een ‘digitale’ Algemene Leden Vergadering. De vereniging heeft op 1 mei 2021 in totaal 96 stemgerechtigde leden. Alle leden hebben per email of brief een uitnodiging...

Kapvergunning verleend voor 3 bomen langs N315,3160 en N319

Kapevergunning verleend op 15/03/2021 Motivering van de gemeente Op 27 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 amerikaanse eiken en een rode beuk. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de gezondheidstoestand van...