Kapevergunning verleend op 15/03/2021

Motivering van de gemeente
Op 27 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 amerikaanse eiken
en een rode beuk. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend
omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 12-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De bomen hebben een slechte
gezondheidstoestand en conditie/vitaliteit de bomen hebben zwamaantastingen in de stam
en/of de hoofdwortels. De bomen staan langs provinciale wegen de veiligheid voor de
omgeving is niet meer te garanderen.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het mogelijk uitbreken van
takken. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Voorschriften
Het groen en de grote variatie in het landschap in de gemeente Bronckhorst draagt bij aan
de identiteit van de gemeente. Om het groen en de grote variatie in het landschap in stand
te houden wordt ingezet op herplant, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dat dit niet
mogelijk of wenselijk is.
Uit de aanvraag en de beoordeling van de locatie zijn er geen zwaarwegende argumenten
om geen herplant op te leggen. Aangezien er geen zwaarwegende argumenten zijn wordt
aan de vergunning een herplantplicht verbonden. (Wabo art. 2.22, lid 2 en Omgevings- en
Bouwverordening 2017, art. 5.4).