Halle krijgt drie rode kastanjes terug.

De oudere bewoners van Halle kunnen het zich nog wel herinneren: die roodbloeiende kastanjebomen op de parkeerplaats  van Dorpshuis De Korenaar dat toen nog een bijgebouw van de Gereformeerde kerk was. De vereniging Bomenbelang Bronckhorst schenkt ieder jaar een al...

Kapvergunning voor een eik aan de Zieuwentweg 5-7 in Halle

Motivering Op 2 februari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is. Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang)...

Aanvraag kapvergunning Dorpstraat 104 Halle

18/11/2020 Aanvraag kapvergunning voor een esdoorn welke staat in de tuin aan de Dorpsstraat 104, 7025 AG Halle. De boom gaat dood en dient gekapt te worden, om gevaar voor de omgeving te voorkomen. Vooroverleg heeft reeds plaatsgevonden, medewerker gemeente (Alfred)...

Vergunning voor het kappen 6 bomen aan de Lankerseweg 5 in Halle

Motivering Op 10 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 4 lindebomen, 1 den en 1 esdoorn. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is. Op 09-12-2020 is door de...

Kapvergunning voor 2 v.d 4 eiken Nijmanweg 2a Halle

Motivering Op 17 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 4 eiken. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is. Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang)...