Motivering
Op 10 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 4 lindebomen, 1
den en 1 esdoorn. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend
omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 09-12-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De vier lindes zijn nooit
gesnoeid hierdoor hebben zich meerdere plakoksel in de kronen gevormd. Deze
plakoksels zijn niet meer te verwijderen doormiddel van snoeien (te grote snoeiwonden).
Gezien de forse kroon delen die op de plakoksels staan is het uitscheuren van de
plakoksels in de nabije toekomst aanwezig.
Deze vier lindes kappen en herplanten door nieuwe bomen met een lange
toekomstverwachting. Vergunningsvrij is de den en de esdoorn qua stamdiameter De
gezondheid van de houtopstand vormt een risico doordat er een risico is dat er takken
uitbreken. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Deze vergunningverlening is niet verleend conform de afspraken die Vereniging Bomenbelang Bronkhorst met de Gemeente gemaakt heeft. Afgesproken is nl. dat advies door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst in de vergunning gemeld zou worden, of het nu positief dan wel negatie zou zijn. In dit geval hebben we dus negatief geadviseerd met de extra vermelding dat er voor de ingreep een Bomen Effect Analyse uitgevoerd zou moeten worden en vermoedelijk ook een vergunning voor de vijver