Voor 2 beuken, een esdoorn en een eik aan de Regelinklaan in Hengelo (bij nummer 7) is op 9 april een aanvraag ingediend voor een kapvergunning. De gemeente maakte dit bekend via Contact op 21 april en digitaal op 23 april. Het gaat om bomen in de voor- en zijtuin van het pand. De beuken, esdoorn en eik zouden deels dood, deels beschadigd zijn. De eigenaar wil twee nieuwe ‘parkbomen’ planten.

Op 2 juni besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de eis dat twee nieuwe bomen (soort nog nader te bepalen) met een stamomtrek van 18 tot 20 cm op één meter hoogte geplant worden op het perceel. Het besluit is op 9 juni aan de eigenaar van de bomen meegedeeld. Vanaf dat moment begint de termijn van zes weken waarin men eventueel bezwaar kan maken tegen dit kapbesluit.

De gemeente maakte het besluit digitaal openbaar op 11 juni en op 16 juni via het huis-aan-huisblad Contact.