19/10/20

Bij de beoordeling van de aanvraag heeft de gemeente beoordeeld:

Er is sprake van overlast door vrucht- en/of bladval. Dit is jaarlijks terugkerende schade
en/of overlast die bomen logischerwijs met zich meebrengen. Deze overlast kan worden
verholpen door reguliere reiniging of ruimwerk. Bij eventuele vruchtval die gladheid
veroorzaakt of wespen aantrekt kunnen extra maatregelen worden genomen zoals
intensiever ruimen en reinigen van de openbare ruimte.
Eikenprocessierups: De overlast van de eikenprocessierups is in de afgelopen jaren
toegenomen. Overlast van de eikenprocessierups wordt geschaard onder overlast die
logischerwijs het gevolg is van de aanwezigheid van bomen en doorgaans
seizoensgebonden is. Het kappen van (alle) eiken is, niet de oplossing voor dit probleem.
Het is echter mogelijk om de overlast te bestrijden. Omdat het nog een relatief nieuw
fenomeen is, is de verwachting dat er op de lange termijn meer oplossingen zijn om
overlast tegen te gaan. Hier wordt landelijk op ingezet o.a. door het Kennisplatform
Eikenprocessierups dat is opgericht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV).
Binnen de huidige perceelgrenzen zijn mogelijkheden  om elders zonnecollectoren te
plaatsen. Tevens is het plaatsen van zonnecollectoren geen reden voor de gemeente om
de kap van de eik mogelijk te maken.
Wij hebben voor een beslissing te nemen advies gevraagd aan de vereniging Bomenbelang Bronckhorst en aan de expert van de gemeente. Beide komen tot dezelfde conclusie. De boom is gezond en er is geen teken van verval geconstateerd.
Vandaar dat de vergunning voor de kap van de eik geweigerd wordt.