Op 2 juni ontving de gemeente een aanvraag van Waterschap Rijn en IJssel voor een kapvergunning voor een eik nabij de Hackforterweg 27 in Wichmond. Het waterschap vindt dat de boom te dicht bij het onderhoudspad staat en daardoor het werken met machines belemmert. De boom staat precies op een perceelsgrens. Iets verderop staat een zoete kers. Ook die zou gekapt moeten worden. Hiervoor is geen kapvergunning nodig.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 juni.

Het waterschap wil enigszins verderop een eik herplanten (zie hieronder).

Op 21 juni besloot de gemeente het waterschap de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeert de eik nog in goede conditie en is hij ook vitaal. Toch geeft ze de vergunning, om het maaien van de sloot gemakkelijker te maken. Ter compensatie moet het waterschap een eik herplanten in hetzelfde perceel als waar de boom gekapt wordt.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 27 juni.