Op Eerste Kerstdag maakte de gemeente bekend dat Aviko op 18 december een kapaanvraag ingediend heeft voor 4 lindebomen aan de L. Dolfingweg in Steenderen. De dag ervoor was al een kapaanvraag gemeld die 13 lindes betrof. Samengevat blijkt het te gaan om de kap van 11 lindes aan de L. Dolfingweg en 6 lindes aan de dr. A. Ariënsstraat.

In de beraadslagingen met de gemeente blijkt afgesproken te zijn dat wanneer de gemeenteraad instemt met het bouwen van een vrieshal van 35 meter naast de bestaande fabrieksgebouwen tijdelijk een zogeheten bypass aangelegd moet worden bij de L. Dolfingweg om de toekomstige nieuwe rondweg rond het bedrijventerrein aan te kunnen leggen. Op het trace voor die tijdelijke weg staan de vier lindebomen. Voor de eigenlijke rondweg moeten de 13 lindebomen verdwijnen. Uit de tekeningen blijkt dit overigens niet duidelijk. Aan de kant van het dorp moeten wel enkele bomen verdwijnen voor de nieuwe weg, maar de meeste lindes verdwijnen voor een nieuwe rotonde en een toerit naar de parkeerplaats aan de noordoostkant (aan de kant van Baak).

Op 27 januari heeft de gemeente besloten de kapvergunning voor de lindebomen te verlenen.

De gemeente noemt de waarde van deze bomen niet zo groot, omdat een deel van de bomen in het verleden beschadigd geraakt is door aanrijdingen door vrachtwagens (van Aviko?). Verder verwijst de gemeente naar het plan van Aviko voor herplant. Dit plan is echter afhankelijk van het nog aankopen van terreinen in de omgeving.

Het kapbesluit is bekendgemaakt op 4 februari en gepubliceerd in Contact op 9 februari. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft dit op 29 februari gedaan.