Motivering
Op 27 augustus 2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden het
uitvoeren van een project, namelijk de aanpassing van de N330 traject 124.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een eik. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
te verlenen vanwege aanpassingen aan de provinciale weg. Bomenbelang geeft
vervolgens aan dat een herplantoptie elders langs deze weg ontbreekt en vraagt de
aanvraag te honoreren op voorwaarde dat herplant plaatsvindt van een nieuwe loofboom,
het liefst zo dicht mogelijk bij de plek waar de eik wordt gekapt.
Op 18 september 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de eik in de aftakelingsfase zit en
een lage toekomstverwachting heeft. De eik is aan het afsterven, dit blijkt uit het afsterven
van de uiteinden van de kroon. Tevens valt onderaan de stam aan de wegzijde de bast er
af waardoor er een ingangspoort is voor parasitaire schimmels in de reeds verzwakte eik.
De oorzaak van het los laten van de bast is niet te herleiden.
Door deze gezondheidstoestand vormt de eik (in de toekomst) een risico voor zijn
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand (in de toekomst) een
risico vormt. De gezondheidstoestand van de eik en het realiseren van het project weegt
zwaarder dan het behoud van de eik. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de
gevraagde vergunning te weigeren. Daarom wordt de vergunning voor het kappen van de
eik verleend.