Motivering
Op 5 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een kastanjeboom.
Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 13 november 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de gezondheidstoestand en de
conditie van de houtopstand slecht is. De houtopstand heeft de kastanjebloedingsziekte.
Hierdoor is de houtopstand aangetast door een parasitaire houtschimmel en is het
kernhout rot over een lengte van 1.5 meter. Door het rotte kernhout is de houtopstand zeer
gevoelig voor stambreuk.
Door de gezondheidstoestand vormt de houtopstand dan ook een risico voor zijn
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.