Motivering
Op 14 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een beuk. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Op 8 december 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de boom in matige conditie is.
De haagbeuk heeft één grote inrottende snoeiwond en een aantal kleinere. Bij de grote
snoeiwond is het takhout verrot en dit gaat nu verder in het kernhout. Hierdoor zal de stam
van de boom gevoelig worden voor stambreuk.Door deze gezondheidstoestand vormt de houtopstand dan ook een risico voor de omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.