Op 6 januari 2021 heeft Vereniging Bomenbelang Bronkhorst een formeel bezwaar ingediend tegen de voorgenomen herinrichting van een gedeelte van de Christinalaan nadat zij al eerder in deze een negatief advies uitgebracht had.