Veilig Verkeer Nederland adviseerde de gemeente Bronckhorst geen extra parkeerplaatsen aan te leggen in de directe omgeving van de scholen Rozengaardsweide en Pierson aan de Rozenstraat in Hengelo. Dit advies behelste dus ook het behoud van de laan met thuja’s op Het Iekink. Volgens VVN is volstrekt onduidelijk of en zoja hoeveel extra parkeerplaatsen nodig zouden zijn als beide scholen hun nieuwbouw na de komende zomer in gebruik nemen. Een delegatie van Veilig Verkeer Nederland bezocht op 13 januari op uitnodiging van Bomenstichting Achterhoek de locatie in Hengelo. Ook een plaatselijk lid van Vereniging Bomenbelang was daarbij aanwezig.

Gemeentelijk projectleider Herman de Groot sprak toen over 19 benodigde parkeerplaatsen. Tijdens de informatie-avond in december noemde hij lagere aantallen. Dit terwijl hij geen antwoord kon geven op de vraag van VVN hoeveel parkeerplaatsen voor de docenten nodig zijn, hoeveel leerlingen straks per auto naar de school gebracht en gehaald zullen worden en wat het standpunt is van de directie van beide scholen.

VVN adviseert de gemeente Bronckhorst daarom eerst maar eens te beginnen met het zogeheten ‘Kinderen Anders Naar School’-project (KANS). Hierbij komen alle belanghebbende partijen bij elkaar om samen oplossingen te bedenken voor het brengen en halen van leerlingen. Behalve meer inzicht te krijgen in de werkelijke verkeersproblemen is de concrete vraag aan de groep: op welke wijze kunnen en willen we het autogebruik ontmoedigen en het fietsgebruik stimuleren?

De gemeente wil nu serieus kijken naar dat KANS-project.