De gemeente Bronckhorst wil een deel van het bos te noorden van de begraafplaats (’t Schaepenmeer) in gebruik nemen als kerkhof. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe op 8 juni besloten in principe hun medewerking te verlenen aan een wijziging van de bestemming van dit deel van het bos. Het aantal graven zal beperkt blijven. Volgens de gemeente krijgt ’t Schaepenmeer hierdoor een betere uitstraling en blijft het ook in de toekomst een bos.

Of hiervoor bomen moeten worden gekapt, is niet duidelijk.