Het veer bij Bronkhorst.

Het veer bij Bronkhorst (foto: Hans Thijssen).

Rijkswaterstaat wil naast de kaalslag in verband met werkzaamheden in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ ook het liefst alle groen kappen in de uiterwaarden langs de IJssel, dat bij overstroming in de stroombaan komt te liggen. Op tekeningen van Rijkswaterstaat staan vrijwel alle bosschages langs de IJssel tussen onder meer Deventer en Doesburg. Deze zouden de doorstroming van de IJssel belemmeren bij hoog water. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, Bomenstichting Zutphen e.o. en Bomenstichting Deventer zijn pas op 12 juni geïnformeerd. Rijkswaterstaat wil met de kap al na de zomer beginnen. De verruiming van de IJssel door het aanleggen van nevengeulen, overlaten en andere waterstandsverlagende maatregelen is volgens Rijkswaterstaat niet voldoende. Desondanks zal de rivier gaan overstromen. Om te voorkomen dat in die uitzonderlijke gevallen (nadat alle rivierverruimende maatregelen genomen zijn) bosschages, struiken, heggen en bomen het rivierwater afremmen, wil de rijksdienst zo veel mogelijk groen in de uiterwaarden weghalen.

Rijkswaterstaat wil bomenrijen langs de IJssel kappen (foto: Hans Thijssen).

Rijkswaterstaat wil bomenrijen langs de IJssel kappen (foto: Hans Thijssen).

Maar behalve bomen ziet Rijkswaterstaat liefst ook geen struikgewas meer in de uiterwaarden (foto: Hans Thijssen).

Maar behalve bomen ziet Rijkswaterstaat liefst ook geen struikgewas meer in de uiterwaarden (foto: Hans Thijssen).

Daarnaast moeten bomen en struiken verdwijnen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Beide karweien moeten eind volgend jaar afgerond zijn.

De uiterwaarden van de IJssel op dit moment

De uiterwaarden van de IJssel op dit moment en een impressie van hoe dat landschap er na de kapwerkzaamheden uit zou kunnen gaan zien (fotobewerking Lidwien Heersink).

De uiterwaarden van de IJssel op dit moment en een impressie van hoe dat landschap er na de kapwerkzaamheden uit zou kunnen gaan zien (fotobewerking Lidwien Heersink).

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bezit de oorspronkelijke kaarten waarop Rijkswaterstaat aangeeft welke bomen en bosschages langs de gehele IJssel zouden moeten verdwijnen.

In de uiterwaarden broeden onder meer ooievaars (foto: Hans Thijssen).

In de uiterwaarden broeden onder meer ooievaars (foto: Hans Thijssen).