Provincie Gelderland wil langs de N317 (Doetinchem – Doesburg) in totaal 23 bomen (beuken en eiken) gaan kappen. Het betreft twee locaties aan de oostzijde van Drempt (bij het benzinestation) waar in totaal 16 beuken en twee eiken geveld zouden moeten worden en een locatie bij Laag-Keppel waar nog eens vijf bomen moeten verdwijnen.

Het provinciebestuur vindt de weg niet veilig genoeg en wil zogeheten komslingers aanbrengen bij Drempt en Laag-Keppel om het verkeer te dwingen langzamer te rijden bij binnenkomst van deze twee dorpen. Bij Drempt moet bovendien de parallelweg aangepast worden. Daarvoor moeten de meeste bomen wijken. Van die parallelweg maken duizenden scholieren gebruik én het landbouwverkeer. Op die smalle weg mag 60 km gereden worden!

De bedoeling is dat ter hoogte van Drempt en Laag-Keppel de maximumsnelheid op de hoofdweg teruggebracht wordt naar 50 en op de parallelweg naar 30 km.

Op die plekken staan de nog gezonde beuken en eiken.

Vereniging Bomenbelang heeft de situatie ter plekke bekeken. Ze twijfelt aan de effecten van de verkeersmaatregelen. Aan de snelheid van het landbouwverkeer op de parallelweg samen met het langzame fietsverkeer wordt immers feitelijk niets veranderd.

Ze verlangt voor alle te kappen bomen minimaal één op één compensatie met rode of bruine beuken en een dubbele rij lindes achter het benzinestation bij Drempt.

De eerste twee kapaanvragen zijn op 8 september openbaar gemaakt. Het zijn de locaties bij Drempt. Op 14 september verleende de gemeente Bronckhorst de kapvergunningen. De kapbesluiten werden op 21 september openbaar gemaakt. Tegen deze besluiten is tot zes weken nadien bezwaar aan te tekenen.

De provincie wil de 23 bomen compenseren met nieuwe aanplant ter plekke.

Op 26 september vond een korte informatiebijeenkomst plaats over de maatregelen in zorghotel de Gouden Leeuw in Laag-Keppel.