Onlangs vond opnieuw overleg plaats over de plannen van Rijkswaterstaat om zo veel mogelijk bomen en struiken te kappen in de uiterwaarden van de IJssel om de doorstroming in de rivier bij overstromingen niet te hinderen.

Vereniging Bomenbelang praatte woensdag 2 september samen met vertegenwoordigers van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en KNNV Arnhem op het kantoor van Rijkswaterstaat in Arnhem over de ingediende zienswijzen op het plan Stroomlijn. ‘Stroomlijn’ is de naam van het plan van Rijkswaterstaat, dat in feite een aanvulling vormt op het veel grotere plan ‘Ruimte voor de Rivier’, dat momenteel in uitvoering is rond onder andere Zutphen en Deventer.

Volgens vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat voldoen de grootschalige werkzaamheden van ‘Ruimte voor de Rivier’ niet. Een doorrekening van de oorspronkelijke plannen vorig jaar leverde de conclusie op dat de uiterwaarden meer groen bevatten dat de doorstroming kan tegenhouden dan waar men enkele jaren daarvoor van uitging. Overstromingen van de IJssel blijven mogelijk, aldus Rijkswaterstaat, en daarom wil deze dienst in principe alle groen verwijderen omdat dit de doorstroming belemmert. Omdat een deel van de bomen en struiken echter wettelijk beschermd is, mag Rijkswaterstaat daar niet aan komen. Het betreft zo’n 30 tot 50 procent van al het groen. Daaronder zouden ook de monumentale bomen vallen die langs de IJssel staan.

In dezelfde week praatte een afvaardiging van het bestuur van Bomenbelang met de gemeenteraadsfractie van D66 in Bronckhorst over de plannen van Rijkswaterstaat.

Ook de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Bronckhorst heeft het college van B & W om informatie over hun standpunt gevraagd. Het college geeft aan in hun concept-besluit voorwaarden te hebben gesteld. Welke voorwaarden is vooralsnog onduidelijk. De PvdA heeft daarom nu naar die voorwaarden gevraagd en inzage in het concept-besluit.

Vereniging Bomenbelang heeft tot op heden nog geen antwoord ontvangen van het college van B & W over de reactie vanuit Bronckhorst op de vraag om medewerking aan de plannen van Rijkswaterstaat.