Terwijl Vereniging Bomenbelang Bronckhorst nog steeds geen reactie ontvangen heeft van het college van B & W op de behandeling van haar bezwaarschrift afgelopen mei (!) tegen de kapvergunningen die aan Aviko in Steenderen verleend zijn (en de herplant ter compensatie), heeft datzelfde college nu een convenant gesloten met Aviko over een groenplan. Over dat groenplan verzocht Bomenbelang destijds al overleg met Aviko. Min of meer was dat overleg ook toegezegd. Om de vrieshal straks enigszins weg te kunnen werken met bomen en ander groen, is een grote hoeveelheid aan snelgroeiende bomen nodig, niet alleen vlakbij de nieuwe hal maar ook verder daarvandaan.

Aviko liet tijdens de zitting in mei weten niet onwelwillend tegenover extra groen te staan, mits Vereniging Bomenbelang dan kon aangeven welke soorten bomen geplant moeten worden en waar.

De gemeente verwijst in haar convenant niet naar onze vereniging, wel naar het Steenders Belang, maar deze weet nergens van.

Overigens is de kans groot dat de Raad van State pas volgend jaar een beslissing neemt over het al dan niet toestemming geven aan de bouw van een 35 meter hoge en 95 meter brede vrieshal op het terrein van Aviko in Steenderen. De nieuwe rondweg is al wel aangelegd.  

Het bezwaar van Vereniging Bomenbelang betrof vooral de kapvergunning voor een eeuwenoude meidoornhaag op de plek waar nu de nieuwe weg ligt. Aviko liet die kappen en verplaatsen. Die verplaatste meidoornhaag is inmiddels dood omdat Aviko na het verplanten verzuimde deze extra water te geven.