De gemeente is bezig met de voorbereidingen om de buitenruimte van Voor Drempt een kwaliteitsimpuls te geven. Dit doet ze samen met een afvaardiging van de bewoners uit Voor Drempt. Het gaat dan vooral om straatwerk, verlichting, riolering én groen. Op het gebied van groen zijn er behoorlijk wat wensen binnen Drempt. Het groen heeft een behoorlijke onderhoudsachterstand en er bestaat behoefte om dit te renoveren.

In Drempt wil een aantal mensen het groen gaan adopteren in het parkje ‘De Braamberg’ tussen de rijksweg en de dorpskern. De gemeente wil dit park opwaarderen. Hier staan een paar erg mooie monumentale bomen die ze onder andere een groeiplaatsverbetering wil geven.

Vereniging Bomenbelang heeft samen met deze bewoners en de gemeente alle bomen in dit parkje bekeken en beoordeeld. Voorgesteld wordt een boomeffectanalyse uit te laten voeren voor enkele monumentale bomen. Vooral de beuken moeten meer ruimte krijgen. Ook wil Bomenbelang dit najaar de buurt een boom schenken die dan een mooie plek moet krijgen in dit park.

In Voor-Drempt is ook overleg geweest met de bewoners van de Kerkstraat. Zij willen de eiken in hun straat kwijt. De reden hiervoor is de overlast van de eikels na de zomer. Ook ondervindt één persoon gezondheidsklachten door de eikenprocessierups. Wat dit laatste betreft; de gemeente pakt die overlast aan door de nesten weg te halen.

De eiken staan in een brede groenstrook verder van de woningen af. Men kan zijn auto parkeren op opritten waar geen bomen staan.

De bomen staan er nu naar schatting zo’n 20 jaar en zijn nog gezond en vitaal. Aan de noordzijde van de straat staan geen bomen.

De huidige bewoners wilden in eerste instantie iepen, omdat die niet zo groot worden. Maar de soort die men mooi vond, kan wel 25 meter hoog worden. Later ging de voorkeur dan ook uit naar andere bomen, zoals de Liquidambar Styraciflua ‘Worplesdon’ (amberboom), de Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ (sierpeer), Ulmus parvifolia Bosque (Chinese iep) en de Cercidiphyllum japonicum (katsoeraboom). Uiteindelijk koos men voor de amberboom. 

De gemeente wil hiervoor wel medewerking verlenen mits er meer bomen worden terug geplant dan er nu in de Kerkstraat in Voor-Drempt staan. In principe gaat de gemeente uit van een laanbeplanting, dus aan weerszijden van de weg. In deze straat is hiervoor alle ruimte.

De gekozen amberboom is een mooie slanke boom die 12 tot 15 meter hoog wordt en een prachtige herfstkleur heeft.