Een overijverige medewerker van Natuurmonumenten heeft onlangs de nodige beuken en essen in de omgeving van Hackfort in Vorden voorzien van rode stippen: het teken dat die boom gekapt moet worden. Ook het teken van toppen (het weghalen van de kroon en het laten staan van de stam) is op diverse bomen te zien.

Bij navraag blijkt dat Natuurmonumenten zelf ook geschrokken is van de hoeveelheid gemerkte bomen. Het was de bedoeling om alleen verzwakte en zieke bomen te gaan kappen of toppen.

Natuurmonumenten gaat nu alle gemerkte bomen nogmaals langs. Zeer waarschijnlijk blijven de meeste bomen staan. Het kapwerk zou dit najaar moeten plaatsvinden.

toppen van bomen

Het teken dat de boom getopt moet worden: de stam blijft dan staan (foto: Mike Willems-Meijer).

Eén van de vele bomen op Hackfort en langs de rondweg in Vorden die een rode stip kregen als teken voor kap (foto: Mieke Willems-Meijer)