Op 2 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een “boom” op het achtererf van de woning Ruurloseweg 74 in Hengelo. In de aanvraag zelf gaat het om meerdere bomen. De soort wordt niet genoemd. Ook de reden is onduidelijk. Het zou gaan om het vervangen van een MSR-ruimte en het wijzigen van MS-kabels (?).

Over de gebruikelijke herplant staat in de kapaanvraag ook niets.

Deze aanvraag is gepubliceerd op 7 juli.

Op 1 augustus meldt de gemeente dat tijdens de beoordeling van de aanvraag gebleken is dat geen vergunning nodig is voor het kappen van de boom. Over herplant wordt daardoor ook niet meer gesproken.