De gemeente wil langs de Baakse Beek in het centrum van Vorden tien essen gaan kappen. Eerder dit jaar is hier al een aantal bomen weggehaald vanwege de herinrichting van de Baakse Beek. Tien essen langs de beek zouden nu ook moeten verdwijnen, omdat deze bomen last ondervinden van de essentaksterfte. Daardoor kunnen takken spontaan afbreken. Ook is een kapvergunning gevraagd voor een esdoorn. Deze boom is zo goed als dood.

De kapaanvraag van de gemeente is anders dan anders drieledig. In de aanvraag rept de gemeente ook over de kap van een paardenkastanje achter de Dorpsschool aan de Kerkstraat in Vorden én de kap van een zomereik aan de Kerkekamp 6 in Hengelo.

De paardenkastanje heeft volgens de gemeente last van de kastanjebloederziekte. Ook zitten er zwammen op de stam.

De zomereik in Hengelo zou gekapt moeten worden als dunningsmaatregel; de andere eik krijgt zo meer licht en ruimte om goed uit te groeien.

Deze aanvragen zijn openbaar gemaakt op 24 oktober.

Op 25 oktober besluit de gemeente in alle drie de gevallen een kapvergunning te verstrekken. Tegen dit besluit is tot zes weken nadien bezwaar aan te tekenen.