Op 25 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 13 lindebomen en een eik aan de Bovenstraat in Bronkhorst, bij de kruising met de Bakerwaardseweg. De eigenaar wil de lindes laten kappen om zo meer zicht te krijgen op het stadje Bronkhorst en een onderstaande haag te kunnen behouden. De dunning van de laan moet er uit bestaan dat telkens twee lindes weggehaald worden en er één gehandhaafd wordt.

In de kapaanvraag staat dat dit plan in overleg met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst tot stand gekomen zou zijn, maar dit is niet juist. 

De aanvraag is openbaar gemaakt op 4 maart.

Op 12 april heeft de gemeente het besluit genomen om de kapvergunning te verlenen. Het argument is dat de bomen te dicht op elkaar staan en het zicht te veel ontnemen op het historische stadje, dat monumentale waarde heeft.

De lindes zijn al lange tijd niet meer gesnoeid. Volgens Vereniging Bomenbelang zou regulier snoeiwerk al veel ruimte creëren. Met de bomen zelf is namelijk niets aan de hand.

De Monumentencommissie stelt zich op het oordeel dat wijziging van de beplanting in het dorp uiterste zorgvuldigheid vereist.

De in totaal 23 lindes zijn tussen 1980 en 1985 door Staatsbosbeheer (als eigenaar van de zogeheten kasteelheuvel met weides en een kleine boomgaard) geplant. Het betrof een restpartij uit een ander gebied van Staatsbosbeheer.

Over de eventuele kap van een aantal bomen is al meermalen gesproken, onder andere met bewoners uit Bronkhorst.

De gemeente wil aan de kapvergunning de eis koppelen dat herplant plaatsvindt van 14 lindes met een stamomtrek van 14 tot 16 cm langs de Onderstraat aan de andere kant van het dorp én in de nabije omgeving van Bronkhorst, dit in overleg met Staatsbosbeheer.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 april. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.