Bij Vereniging Bomenbelang komen de laatste tijd verschillende meldingen binnen van kap van bomen waarvoor geen kapvergunningen zouden zijn afgegeven. Het betrof bijvoorbeeld een aantal forse bomen langs de Almenseweg in Vorden (vlak bij de oprit naar landgoed Enzerinck) en een eik bij de benzinepomp aan de Zutphenseweg, ook in Vorden.

Bomenbelang heeft een reactie gevraagd bij de gemeente. De eik aan de Zutphenseweg stond op een lijst van bomen die vanwege eventueel risico op vallende takken of afsterving volgens de gemeente gekapt moesten worden. De betreffende eik zou verzwakt zijn door zwammen.

Waarom de bomen langs de Almenseweg verwijderd moesten worden, blijft onduidelijk. Ze vallen onder de Boswet, waardoor tegen kap geen bezwaar gemaakt kan worden.

Mocht u ook vragen hebben over vermeende illegale kap, meldt dit dan bij onze vereniging. Onder het hoofdstuk ‘kapvergunningen’ op deze website kunt u per dorp bekijken voor welke bomen kapvergunningen lopen en hoe de stand van zaken is (of de vergunning alleen nog een aanvraag betreft of dat de gemeente al een vergunning afgegeven heeft en bezwaar aan te tekenen valt).

In principe moet voor de kap van elke volwassen boom een kapvergunning aangevraagd worden.