Thuja 1 - Hengeloo

De landelijke Bomenstichting heeft de laan met 37 reuzenlevensbomen (Thuja plicata) aan het Iekink in Hengelo in het landelijk register van monumentale bomen geplaatst. Het betreft volgens de Bomenstichting een unieke laan van circa 100 meter met bomen die kerngezond zijn en vitaal en nog zeer lang mee kunnen. Reuzenlevensbomen kunnen vele honderden jaren oud worden. Een jaar geleden dreigde de gemeente met de kap van de gehele laan voor de aanleg van maximaal 16 extra parkeerplaatsen voor de openbare basisschool Rozengaardsweide. De dubbele laan met thuja’s ligt naast de algemene  begraafplaats. Deze is in haar geheel opgenomen in het landelijk register van monumentale bomen. Enkele bomen, waaronder de twee treurbeuken bij de ingang van het oude deel van de begraafplaats staan expliciet vermeld in het register. Doel van dat register is een landelijke registratie van de meest waardevolle bomen in Nederland uit het oogpunt van cultureel erfgoed, landschappelijke en ecologische waarde. Bescherming en bewustwording van deze waarden staan hierbij centraal.

De laan met reuzenlevensbomen stond niet expliciet in het landelijk register vermeld. Ze maakt volgens de Bomenstichting echter duidelijk deel uit van de omgeving van de begraafplaats. De laan is waarschijnlijk met opzet geplant als toegang tot het kerkhof. De Bomenstichting ziet daarom het eerder niet opnemen van de thuja’s nu als een omissie en heeft de laan alsnog opgenomen als monumentale bomen.

De exacte leeftijd van de thuja’s is niet bekend. Maar omdat het oude deel van de begraafplaats stamt uit de periode 1890-1900, is de laan waarschijnlijk ook in deze periode aangelegd.

De dikste thuja’s op Het Iekink hebben een stamomtrek van 338 cm. De hoogste exemplaren zijn ruim 25 meter hoog.

De gemeente Bronckhorst heeft eerder in een overleg met Vereniging Bomenbelang aangegeven dat alle bomen op haar grondgebied die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen, beschermd zullen worden.