Is het landgoed Het Enzerinck ten noorden van Vorden een bos of een park? Natuurmonumenten, als eigenaar van het landgoed, beschouwt Het Enzerinck als een parkbos. Zij bracht afgelopen maanden het gebied terug in de staat waarin het eind 19e eeuw verkeerde. Dat betekent dat nogal wat bomen verdwenen.

In 2012 werd de oude toegang tot het landgoed vanuit noordoostelijke richting ‘hersteld’: de beukenlaan verdween en daarvoor in de plaats werden twee dubbele rijen met lindes geplant. Dat viel toen niet bij iedereen in goede aarde. Ook Vereniging Bomenbelang plaatste vraagtekens bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Het plan bestaat uit drie fases. Afgelopen herfst begon de tweede fase redelijk onverwacht. Natuurmonumenten bracht dit deel van het karwei ook niet uitbundig naar buiten. De laan met eiken vanaf de Almenseweg werd grotendeels omgehakt. Forse gezonde eiken gingen eraan. Degenen die het werk verrichtten waren duidelijk geen groenliefhebbers. Alle omgezaagde bomen belandden bovenop de struiken met rodondendrons. Iets waarvoor Natuurmonumenten een boete van 500 euro uitschreef.

Na deze tweede fase volgde de derde en laatste fase die Natuurmonumenten in het late najaar uitvoerde. Het betrof het uitdunnen van de bossen achter het landhuis, zodat vanuit het grootvadershuisje weer zicht komt op het hoofdgebouw.

Heel het plan gaat in feite over het weer zichtbaar maken van allerlei assen.

Bomenbelang heeft een kort gesprek gevoerd met Natuurmonumenten. Wij kunnen en konden weinig doen aan deze ingrijpende werkzaamheden. Natuurmonumenten is eigenaar van het gebied. Haar beweegredenen zijn ongetwijfeld goed, maar voor discussie vatbaar. Bomenbelang ziet Het Enzerinck niet als een park, vele wandelaars waarschijnlijk ook niet. Uitdunning is soms goed, maar het weghalen van vrijwel een complete laan met gezonde volwassen eiken gaat (te) ver en is eigenlijk alleen aan te bevelen als je er iets mooiers voor terugkrijgt. En dat is in dit geval niet zo. Wat we ervoor terug krijgen is zicht op de akkers.

Bomenbelang hoopt – en heeft dat aan Natuurmonumenten ook gevraagd – dat vanaf nu wel overleg vooraf gevoerd kan worden over dergelijke grootschalige en ingrijpende werkzaamheden op het grondgebied van Bronckhorst.