Motivering
Op 8 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 eiken. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is.
Op 30-11-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Bij de twee zomereiken zijn de
stamvoet en de wortelaanzetten zwaar beschadigt door vee die de bast hebben
verwijderd. Hierdoor is bij beide bomen meer dan twee derde van de bast verdwenen rond
de stamvoet en wortelaanzetten. De eerste wortelaanzetten zijn nu aangetast door
zwammen waardoor de stabiliteit is verminderd. Doordat de bast is verdwenen is er ook
minder transport van voeding en vocht naar de kroon wat leidt tot dode uiteinden in de
kroon. De boom zal verder afsterven en heeft hierdoor een lage toekomstverwachting.
Deze twee bomen vellen en herplanten door twee nieuwe bomen.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het uitbreken van takken. Door
het nemen van (veiligheids) maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand
niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Er zijn
geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.