Op 2 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een singel, bestaande uit 19 bomen en lage begroeiing aan de Halseweg 33a in Zelhem. De eigenaar wil op die plek zijn stal uitbreiden. Over herplant wil hij nog overleg voeren.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 maart.

Op 19 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zijn nog vitaal en gezond, maar staan in de weg voor een nieuwe melkstal. De gemeente verleent de vergunning omdat een herplantingsplan ingediend is voor een nieuwe singel met inlandse eik, zwarte els, gelderse roos, hazelaar, meidoorn, kardinaalsmuts, wilde appel en lijsterbes.

Verder plant de eigenaar een laan met 19 inlandse eiken.

De kapvergunning is op 30 april openbaar gemaakt.