Op 24 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom achter het pand Zelhemseweg 40 in Hengelo. Waarom de aanvraag ingediend is, wordt niet duidelijk.

 

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 31 maart.

Op 11 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom heeft volgens de gemeente een lage cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Door de notenboom te kappen, verbetert de conditie van de andere bomen op het perceel. Vanwege die bomen legt de gemeente in dit geval geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 18 mei. Tegen dit besluit kan bezwaar aangetekend worden tot zes weken nadien.