Op 6 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Moatweg 4 in Hengelo. De aanvraag, die op 17 februari openbaar gemaakt is, bevat geen nadere gegevens.

Bij controle blijkt dat de stam van de notenboom waarschijnlijk door vorst gescheurd is. Maar de boom maakt zelf die scheur alweer dicht en verstevigt zo de stam. De boom levert absoluut geen gevaar op en kan nog decennia mee. Voorgesteld wordt om hiervoor dus geen kapvergunning te verlenen.

Desondanks besluit het college van B & W op 7 maart de kapvergunning toch te verlenen. De reden wordt niet genoemd. Ook wordt geen herplant opgelegd!

Dit besluit is openbaar gemaakt op 16 maart.