Op 12  januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier acacia’s in het bosje aan de achterzijde van het perceel Ruurloseweg 63a in Vorden. De eigenaar wil daar een berging voor het hout plaatsen. Hij wil niet herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 5 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. De acacia’s zijn aan het aftakelen. Het is opslag van vroeger. De bomen hangen over richting het weiland. En de eigenaar gebruikt de directe omgeving als rommelhoek met stenen en ander afval, wat niet goed voor de acacia’s is.

De gemeente stelt wel als voorwaarde voor het afgeven van de kapvergunning voor de vier bomen dat hij 4 beuken plant elders op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 10 februari.