17/02/2021

De gemeente verleend de omgevingsvergunning voor het kappen van 2 eiken, 1 es en 2 lindebomen.
De berk is vergunningsvrij

Motivering
Op 13 januari 2021 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 2 eiken, 1 berk, 1 es
en 2 lindebomen. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend
omdat de gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van 2 eiken, 1 berk, 1 es en 2 lindebomen. Het advies van
Bomenbelang is om de vergunning gedeeltelijk te weigeren. Voor de nummers 1, 4 en 6 ,
te weten, 1 Eik, 1 Es en 1 Linde is de toekomstverwachting minimaal. Vergunning
verlenen. Voor de nummers 2 en 5, te weten 1 Eik en 1 Linde is de conditie goed.
Vergunning weigeren. Voor boom no 3, 1 Berk is geen kapvergunning nodig.

Op 03-02-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving.
Bij boom nr. 1 zomereik gaat de stam op 1 meter hoogte over naar een kroon met
meerdere grote zware gesteltakken. Deze zware gesteltakken zitten als plakoksels aan de
stam door het steeds verder groeien van de takken naar buiten komen er meer krachten
op de plakoksels waardoor de kans verhoogd is dat de plakoksels een keer uitscheuren.
Bij boom nr.2 zomereik zit op 5 meter een werkende plakoksel er is een verhoogde kans
dat deze plakoksel uitscheurt. Hierdoor zal de helft van de stam afscheuren en zal de
overgebleven stam ook moeten worden verwijderd omdat deze dan de rest van het
gewicht van de kroon niet kan opvangen.
Boom nr.3 is een berk deze is vergunningsvrij.
Boom nr.4 staat in de aanvraag als es maar het is een esdoorn bij deze boom is in het
verleden een grote dode gesteltak verwijderd. Onder de plek waar de gesteltak is
afgezaagd laat de bast los doordat deze afsterft. In de resterende kroon zitten oude
wonden van afgescheurde takken welke inrotten tot in de gesteltak.
Boom nr.5 bij de boom zit aan weerszijden van de stam een oude ingerotte snoeiwond dit
zorgt er voor dat het kernhout is weg gerot en er alleen nog spinthout over is. De boom
probeert dit te compenseren door extra reactiehout rond de holte te maken. Onder de
opening bij één van de snoeiwonden is een scheur ontstaan doordat de restwand hier is
verminderd.
Boom nr.6 Bij deze boom zit in de stam een open holte vanaf de stamvoet tot op 4 meter
hoogte ,door deze open holte is de kans op stambreuk verhoogd.
De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het mogelijk uitbreken van
takken. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.

De gezondheid van de houtopstand vormt een risico door het mogelijk uitbreken van
takken. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt. Om
reden betreffende de veiligheid zal het advies van de medewerker van de gemeente
worden overgenomen en zal vergunning verleend worden voor de kap van de 5
vergunning plichtige bomen. De berk is vergunningsvrij. Er zijn geen andere belangen
aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.