Langs de Onderstraat in Bronkhorst (de verbindingsweg naar Baak) zijn 35 Baakse populieren geplant. Dat gebeurde op alle (soms al jaren geleden) vrijgekomen plekken tussen de Amerikaanse eiken. Sinds begin dit jaar discussieerde de gemeente over de toekomst van deze Amerikaanse eiken met Vereniging Bomenbelang, het Steenders Landschap en de Belangengroep Stad Bronkhorst.

Op woensdag 14 december plantte wethouder Seesing de laatste van de 35 Baakse populieren langs de Onderstraat in Bronkhorst (foto: Hans Thijssen).

Wat gaat er gebeuren met de 50 Amerikaanse eiken langs de Onderstraat in Bronkhorst. De gemeente wil een zevental bomen binnenkort kappen en wil overleggen over de andere 43 bomen (foto: Hans Thijssen).

Langs de Onderstraat in Bronkhorst staan nog 44 Amerikaanse eiken  (foto: Hans Thijssen).

De Amerikaanse eiken verliezen veel hout en enkele exemplaren ondervinden last van zwammen. Zes van de in totaal 50 eiken zijn afgelopen juni gekapt. Omdat de gemeente vreest dat veel eiken niet langer meer zullen leven dan tien jaar, voerde ze overleg met onder andere Vereniging Bomenbelang over de verschillende opties. Die opties variëren van alleen de meest zwakke bomen kappen en verder niets doen omdat de meeste eiken volgens Vereniging Bomenbelang waarschijnlijk nog 20 tot 25 jaar mee kunnen, tot het nu al kappen van alle bomen en herplant van een ongeveer even groot aantal bomen aan de andere zijde van de straat.

Amerikaanse eiken Onderstraat Bronkhorst (2)

Begin juli bleken zowel de gemeente als Vereniging Bomenbelang Bronckhorst voorstander te zijn van de aanplant van een geheel nieuwe bomenrij (liefst Baakse populieren) aan de noordzijde van de Onderstraat en de kap van de nog resterende 44 Amerikaanse eiken op het moment dat deze niet langer te handhaven zijn. De aanwonenden willen het liefst alleen kappen wat uiterst noodzakelijk is en die vrijkomende plekken aan de zuidzijde herplanten met opnieuw Amerikaanse eiken.

Na de zomer kwam de gemeente met een compromis: alleen de gaten aan de zuidkant opvullen met de door Bomenbelang voorgestelde streekeigen Baakse populieren en voor de rest niets doen. Over een aantal jaren zal dan opnieuw overleg nodig zijn over het al dan niet kappen van de Amerikaanse eiken. Over 5 jaar vindt namelijk de volgende boominspectie plaats. De gemeente verwacht dat de eiken er maximaal nog tien tot 15 jaar zullen staan.

De aanplant van de genoemde soort jonge populieren gebeurt nergens anders in de gemeente Bronckhorst. De Baakse populier (Populus x canadensis ‘Gelrica Baakse Witte’) past goed bij het landschap en is inheems en had daarom de voorkeur van Vereniging Bomenbelang. Het is een snelgroeiende boom met een karakteristieke bast.

Op 14 december plantte de gemeente dus in totaal 35 van deze Baakse populieren langs de Onderstraat. Alle lege plekken aan de zuidzijde van de straat zijn nu opgevuld.