Op 24 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een linde op het adres Dr. Alfons Ariënsstraat 31 in Steenderen. Dat is de voormalige doorgaande weg, die sinds enkele jaren door de gemeente overgedragen is aan Aviko. De linde zou moeten verdwijnen vanwege de toenemende – deels computergestuurd – verkeer op het bedrijfsterrein. Ook voor de doorgang van vrachtverkeer vanuit de parkeerplaats naar het bestaande
fabrieksterrein vormt de linde een “barricade”.

Aviko wil ter compensatie twee nieuwe lindes planten op eigen terrein, ter hoogte van het zogeheten trainingsstation.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 oktober.

Op 24 oktober is de kapaanvraag ook ingediend bij de provincie Gelderland. Die zal hem nu beoordelen.