De boom staat scheef, dit staat gedeeltelijk boven de
openbare weg.
En om erger te voorkomen bij een storm willen wij deze
kappen. bij omwaaien zal deze zeker op de openbare weg
vallen