Op 3 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een haagbeuk op het adres Hofstraat 18 in Hengelo.

Op de strook grond grenzend aan de tuin van de indiener van de kapaanvraag heeft de gemeente destijds een haagbeuk geplaatst. Deze boom liet de aanvrager eerder al snoeien, maar naar zijn mening wordt de haagbeuk weer “gevaarlijk groot”. Hij vreest voor het omwaaien van de boom bij noordwesterstorm. Dan zou die op zijn garage en een garageblok van de woningbouwvereniging kunnen vallen.

Hij huurt de grond voor een symbolisch bedrag van de gemeente en wenst niet aansprakelijk gesteld te worden voor de schade bij het omwaaien van de haagbeuk.

Ter compensatie wil hij bijvoorbeeld een hoogstamfruitboom planten in de groenstrook.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 september.