Beoordeling van gegevens
De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de
aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan
worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en 7.5).
De andere bomen zijn vergunningsvrije bomen namelijk een Liquidambar (amberboom),
Liriodenderon (amerikaanse tulpenboom) staat in aanvraag als esdoorn en een Gleditsia
(valse christusdoorn) staat in aanvraag als acacia

Motivering
Op 7 december 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een acacia,
een amberboom en 2 esdoorns. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is
ingediend omdat de groeiplaatsomstandigheden van de boom onvoldoende is.

Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een acacia, amberboom en 2 esdoorns. Het advies van
Bomenbelang is om de vergunning te verlenen. Bomen zijn te groot of vergunningsvrij.
Op 25-01-2021 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De esdoorn is gezond en vitaal
maar gezien de mindere groeiplaats naast een hoge tuinmuur en vlakbij een schuurtje is
de toekomstverwachting gemiddeld.
De gezondheid van de houtopstand vormt geen risico. Maar door de slechte
groeiplaatsomstandigheden ( vlak naast een hoge tuinmuur) zal deze boom nooit door
kunnen groeien.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand een risico vormt ( vlak
naast een hoge tuinmuur en vlakbij een schuurtje). Er zijn geen andere belangen
aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Naschrift Vereniging Bomenbelang Bronckhorst.

Hier wreekt zich de zeer beperkte bomenlijst die de gemeente Bronckhorst gebruikt bij het al of niet verlenen van een kapvergunning. De drie overige  bomen, Liquidambar (Amberboom) Gleditsia (valse Christesdoorn) en Liriodendron (Tulpenboom) komt niet op deze lijst voor dus kunnen zomaar verwijderd worden.