Op 9 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Hackforterweg 25a in Wichmond. De eik maakt deel uit van een lange bomenrij die eigendom is van Waterschap Rijn en IJssel. De eik zou de kroon en daarmee de vitaliteit en levensduur van de ernaast staande monumentale (250-jarige) rode beuk (staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen, nummer 1680640) op het erf van de indiener van deze aanvraag, bedreigen. Bijkomend voordeel zou zijn dat de kroon van de monumentale eik tot volle wasdom kan komen.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 november.

Op 6 november diende dezelfde eigenaar bij de gemeente een aanvraag in voor het kandelaberen van de beuk naast de monumentale rode beuk.

Op 3 januari besluit de gemeente de kapvergunning voor de eik te verlenen. De eik verkeert nog in de jeugdfase en vormt de eerste boom in een lange rij met eiken. Door deze eik te verwijderen zal het aanzicht van de rij bomen niet worden aangetast.

De gemeente verlangt wel dat één nieuwe boom geplant worden op het perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 12 januari.