Op 31 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kastanjeboom in de tuin van Waardeel 18 in Drempt.  De boom drukt de bestrating van de oprit omhoog. De vrouw des huizes is slecht ter been en ondervindt hier last van.

Ze willen geen nieuwe boom planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 maart (!).

Op 11 februari (!) besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Bomenschouw ter plekke leert dat de kastanje lijdt aan (een begin van) bloederziekte. Deze aantasting zorgt er volgens de gemeente voor dat de boom uiteindelijk sterft. Verder drukt de met zijn wortels een groot deel van de oprit omhoog. Om de oprit weer vlak te krijgen, zullen een groot aantal wortels moeten worden verwijderd. Dit is, aldus de gemeente, zeer nadelig voor de boom omdat dan via de wonden makkelijk schimmels kunnen binnendringen die de boom aantasten.

Wel verlangt de gemeente dat er wel degelijk een nieuw (loof)boom geplant wordt, elders op het perceel, binnen een jaar.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 18 maart.