Op 13 november 2020 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 18765757. De aanvraag gaat over het kappen van een grove den aan de Bergstraat 2 in Zelhem.