Op 3 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Nachtegaalplein 1 in Laag-Keppel. De eik komt volgens de bewoners te dicht bij het huis en raakt bijna een andere eik. De takken groeien over een plat dak heen, wat volgens hen veel overlast veroorzaakt. Dode takken zouden het dak beschadigen.

Uit de aanvraag blijkt niet of de eik nog gezond en vitaal is en ook niet of en waar herplant plaatsvindt ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Ter plekke blijkt dat beide eiken gezond is. De bomen staan 2,5 meter van elkaar. Ze zijn in het verleden hoog opgekroond. De kronen zelf zijn niet zwaar en bevatten geen zwaar dood hout. Ook ontbreken schimmels die houtrot kunnen veroorzaken. De groeiomstandigheden van de eiken zijn redelijk tot goed, wat ook voor de conditie van beide bomen geldt.

Dit houdt in dat binnen nu en zo’n 15 jaar bij gelijkblijvende omstandigheden geen problemen met deze eiken te verwachten zijn.

Op 31 augustus beslist de gemeente de kapvergunning te weigeren. De gemeente volgt het advies op van Vereniging Bomenbelang.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 september.