Op 25 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Hengeloseweg 6 in Zelhem. De boom staat op de erfafscheiding met de buurvrouw. Het gaat om een eik waarvan de stam zich op 1.70 meter in twee stammen splitst.

Beide bewoners zijn bang dat bij een storm de eik omvalt en dan terechtkomt op het gebouw van de HEMA en het huis van de buurvrouw.

De indiener van de kapaanvraag wil ter compensatie op dezelfde plek een krentenboompje planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 september.