De drie haagbeuken en een esdoorn achter het voormalige RABO-bankgebouw aan de Zutphenseweg in Vorden zijn op 20 januari gekapt. De Commissie Bezwaarschriften adviseerde zeer recent het college van B & W de ingediende bezwaren (van Vereniging Bomenbelang en enkele omwonenden) ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. Het college van B & W nam dit advies over op 14 januari jl. De enige reden voor het toestaan van de kap van de 4 bomen is de aanwezigheid van enkele plakoksels. Op de plaats van de bomen komen enkele parkeerplaatsen voor de nieuwe supermarkt die zich in het bankgebouw gaat vestigen. B & W laten zich over dit laatste niet uit.

Het uitzicht van de bewoners aan Het Jebbink op de bomen achter de nieuwe supermarkt aan de Zutphenseweg in de afgelopen jaren en het uitzicht sinds 20 januari (foto”s: Carin Fransen).

Op 29 augustus 2018 ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor de vier ‘bomen’ op het adres Zutphenseweg 26 in Vorden. Het bleek om drie haagbeuken en een esdoorn te gaan. Deze zijn gezond maar hebben wat gebreken (een zogeheten plakoksel).

Het bosje achter de RABO-bank in Vorden met drie haagbeuken en een esdoorn (foto: Dick van Hoffen).

De aanleiding voor de kapaanvraag is een uitbreiding van parkeerplaatsen. Op het adres komt dit voorjaar een (derde) supermarkt. Voor en achter het huidige (voormalige RABO-)pand liggen al parkeerplaatsen. De bomen staan achter het gebouw in de hoek van de huidige parkeerplaats en vormen het enige groen op het gehele perceel.

In de bomen zouden volgens de indiener van de kapaanvraag plakoksels zitten, waardoor kans bestaat op afbreken van takken.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 september.

Op 18 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. In alle bomen zitten volgens de gemeente plakoksels waarvan een aantal begint te werken. Met snoeien kunnen deze niet verwijderd worden. De kans is daarom aanwezig dat de plakoksels gaan uitscheuren.
Hierdoor kan eventueel schade ontstaan aan auto’s, aangezien zich naast de bomen parkeerplaatsen bevinden. Aldus de gemeente.

De voorgestelde plek waar de bomen worden herplant, is een bestaand bos met grote bomen. Dit is geen geschikte plek voor herplant. Op de parkeerplaats aan de Zutphenseweg is volgens de gemeente voldoende ruimte aanwezig om een ‘groeiplaatsvoorziening’ te laten aanleggen.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente daarom de eis dat de eigenaar bij de nieuwe supermarkt binnen een jaar een al wat grotere boom plant met een minimale stamomtrek van 20-25 cm op 1.30 meter hoogte.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 24 september.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft op 3 oktober een bezwaarschrift ingediend.

Belangrijkste punt van bezwaar vormt het verdwijnen van redelijk spaarzaam groen in het centrum  van Vorden ten bate van (nog) meer parkeerplaatsen. Volgens deskundigen zijn de bomen niet ziek of gevaarlijk.

De hoorzitting n.a.v. de ingediende bezwaren (ook van omwonenden) vond op 9 december plaats. Vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang hebben toen betoogd dat het om gezonde bomen gaat die enkele plakoksels hebben die makkelijk op te lossen zijn door de haagbeuken te kandelaberen (het weghalen van de zijtakken). Binnen enkele jaren zijn weer nieuwe takken aangegroeid. Ook de gemeentelijke beoordeling gaat uit van gezonde bomen. Bomenbelang stelt voor dat er met de eigenaar van het pand opnieuw overlegd wordt over het groen op het perceel.

De eigenaar van de COOP zei toe dat op het terrein aan de overkant van de Zutphenseweg, op de hoek met de Schoolstraat, de twee nog aanwezige bomen zullen worden gespaard bij de aanleg van (enkele tientallen) parkeerplaatsen aldaar.

Tegen het laatste besluit van het college van B & W had nog bezwaar aangetekend kunnen worden tot zes weken na 14 januari bij de rechtbank Gelderland. Kap van de bomen was alleen te voorkomen geweest als tegelijkertijd een zogeheten voorlopige voorziening aangevraagd was. Dit schort de uitvoering van het kapbesluit namelijk op. In dat geval mag de eigenaar van de bomen ze niet kappen voordat het beroep behandeld is. In de meeste gevallen wacht de eigenaar de beroepsperiode van 6 weken echter netjes af voordat met de kap begonnen wordt.