Op 15 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns op het adres Doetinchemseweg 73 in Zelhem. Als redenen voert de eigenaar aan dat de singel waar de esdoorns deel van uitmaken, uit zijn verband raakt, dat de achterbuurman klaagt over schaduw van de bomen en dat twee paarden gestorven zouden zijn aan vergiftiging.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juni.

Op 16 augustus maakt de gemeente bekend dat de termijn waarop ze een besluit neemt, met 6 weken wordt verlengd. Door de beslistermijn te verlengen probeert ze de kans te vergroten dat een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

Op 4 september besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Het gaat om een driestammige esdoorn die tegen een andere esdoorn aan groeit en deze wegdrukt. Daardoor verhoogt de kans dat beide bomen gaan uitscheuren omdat ze als plakoksel samen komen.
De esdoorn met klimop heeft in het verleden een slechte kroon gevormd. Deze en de driestammige esdoorn staan in een oude laan met beuken en eiken. De esdoorns staan hier als opslag tussen. Door de twee esdoorns te kappen kan de oude laan zich weer in de oude staat
herstellen.

Er staan nog meer esdoorns, maar deze vallen buiten deze omgevingsvergunning. Ze vallen
onder de Wet Natuurbescherming. De Provincie Gelderland beslist over deze bomen.

De gemeente koppelt aan de afgegeven kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar binnen een jaar twee loofbomen plant ter compensatie van de esdoorns. De eigenaar is tevens verplicht beplanting die niet is aangeslagen, binnen één jaar na de herplanting te vervangen.
En hij dient ervoor te zorgen dat drie jaar na de herplant de loofbomen vitaal zijn en er een goed eindbeeld ontstaat.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 10 september.