Op 15 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 11 bomen bij het pand Zutphen-Emmerikseweg 17a in Toldijk. Op het onlangs verkochte perceel staan enkele dode bomen, een aantal bomen die te dicht op andere bomen staan en bomen die in slechte staat zijn. Er is sprake van veel achterstallig onderhoud aan het groen.

Volgens de nieuwe eigenaar krijgen de overige bomen straks meer ruimte om volwaardig uit te groeien. Hij wil derhalve niet herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag, die op 21 mei openbaar gemaakt is, meldt niet om wat voor soort bomen het gaat.

Op 13 juni meldt de gemeente dat voor drie bomen (één acacia en twee eiken) een kapvergunning verleend is en dat de andere acht bomen kapvergunningvrij zijn (de stamdikte is nog te gering).

De kroon van de acacia bestaat uit twee gesteltakken die als plakoksel samen komen als stam.
De plakoksel begint te werken waardoor deze uit elkaar wordt gedrukt door de diktegroei van de beide stammen. Hierdoor bestaat een verhoogde kans op uitscheuren van de plakoksel.

Eén van de eiken heeft een éénzijdige kroon doordat de boom in de verdrukking van een andere eik staat. Door deze eik te verwijderen, krijgt de zomereik die er naast staat de ruimte om verder uit te groeien.
De andere eik staat op de erfgrens en wordt door een plataan overschaduwd. De boom groeit daardoor scheef en hangt over de erfafscheiding. Door deze boom te verwijderen, krijgt de plataan meer ruimte om uit te groeien.

Aan de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 20 juni, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op het perceel drie nieuwe loofbomen plant: een beuk, een linde en een iep.