Op 17 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie beuken aan de Prunusstraat 2c in Hengelo: twee op het voorerf en één op het achtererf. Waarom de aanvraag ingediend is, wordt niet duidelijk. De eigenaar geeft wel aan dat hij de bestaande heg dicht wil maken ter hoogte van de beuken. Ook wil hij liever geen nieuwe bomen planten, tenzij de gemeente hem dat oplegt als voorwaarde om een kapvergunning te krijgen. Uit de kapaanvraag blijkt echter niet dat de bomen niet gezond meer zijn of dat ze gevaar zouden kunnen opleveren.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 januari.

Op 14 februari besluit de gemeente voor alle drie de beuken een kapvergunning te verstrekken.

Deze kapaanvraag was een vervolg op de vergunning voor het vellen van twee beuken op 22 november jl. Een boomverzorgingsbedrijf bekeek eind vorig jaar de in totaal elf beuken op het terrein van het naastliggende rietdekkersbedrijf Onstenk.  Dit gebeurde naar aanleiding van twijfels over de veiligheid en toekomstverwachting van de beuken aan de Prunusstraat. In 2014 zijn de elf beuken ook bekeken door hetzelfde bedrijf.  Enkele bomen hebben een redelijke tot goede groeiplaats in de aangrenzende particuliere tuinen waar zich een redelijk tot goed doorwortelbare bodem bevindt, maar de groeiplaats van enkele andere bomen laat sterk te wensen over.

De onderzochte beuken verkeren over het algemeen in een redelijke tot goede conditie. De meeste bomen hebben een middelhoge of hoge toekomstverwachting. Wel is bij een aantal bomen sprake van plakoksels, veroorzaakt door onvoldoende zorg en snoei in het verleden. In de kronen bevindt zich weinig tot geen dood hout. De aanwezige plakoksels lijken op dit moment redelijk stabiel. In de meeste gevallen zijn kroonverankeringen geplaatst.

De stamvoet van de beuk bij de poort is beschadigd door het openen en sluiten van die poort. Hierbij was in 2014 een beginnende zwamaantasting aanwezig op de wond. Bij de huidige controle is die aantasting niet meer geconstateerd. Ook de conditie van deze boom is redelijk.

Omdat dit de inrit van het terrein betreft, is het moeilijk hier een betere groeiplaats te creëren. Wanneer de inrit van het terrein in gebruik blijft, kan nader onderzocht worden of wortelsnoei mogelijk is, maar door diktegroei van de boom zal het probleem in de toekomst alleen maar groter worden.

De drie beuken hebben alle dus een redelijke tot goede conditie met een middelhoge tot hoge toekomstverwachting. Ondanks de bebouwing vlak naast de beuken hebben de bomen hiervan in principe voorlopig geen last. Toch verleent de gemeente een kapvergunning, omdat de groeiplaats van de bomen onvoldoende gegarandeerd kan worden in de toekomst.

De gemeente gaat in dit geval geen herplantplicht voor de drie forse bomen opleggen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 februari. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.