Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee Italiaanse populieren op het adres Zomerweg 79 in Drempt.  Voor deze bomen verleende de gemeente op 8 oktober 2015 reeds een kapvergunning. Toen bestond het risico dat enkele takken uit de bomen zouden breken. Maar tot op heden is geen gebruik van de kapvergunning gemaakt. Na een jaar vervalt de vergunning automatisch. Nu is opnieuw een kapaanvraag voor deze populieren ingediend. Of het gevaar dus zo groot is dat er takken uitbreken, valt te betwijfelen.

De eigenaar wil nog steeds twee nieuwe populieren planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 januari.

Op 17 januari, drie dagen daarvoor, besluit de gemeente de kapvergunning opnieuw te verlenen, op grond van het nog steeds hetzelfde geachte risico op afbreken van enkele takken.

De eigenaar moet op zijn perceel wel twee inlandse bomen planten ter compensatie.

Deze tweede kapvergunning is openbaar gemaakt op 26 januari. Hiertegen kan wederom tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.