Onlangs heeft de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst haar jaarvergadering gehouden. Plaats van samenkomst was Baak. Voor het eerst sinds corona konden we weer gewoon in het voorjaar bijeenkomen. In dit jubileumjaar – de vereniging bestaat 25 jaar – kregen de aanwezige leden een boekje cadeau met daarin een breed scala aan artikelen over bomen. De niet aanwezige leden hebben het inmiddels thuisbezorgd gekregen.

De bereidheid bij de aanwezige leden om de handen uit de mouwen te steken was groot, want vacatures in verschillende commissies ( kascontrole, boomfeestdag) werden ter plekke vervuld. De vacature van secretaris is nog niet vervuld dus kandidaten kunnen zich nog steeds melden bij de vereniging.

Ook was er uitgebreid gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over zinvolle acties om bomen voor de volgende generaties veilig te stellen. Meer aandacht voor een goed beheer van bomen stond daarbij centraal. Bij de advisering over kapvergunningaanvragen zien leden van de kapvergunningcommissie geregeld dat bomen zo zwak zijn dat kappen noodzakelijk is uit veiligheidsoverwegingen. Maar soms is duidelijk dat de boom daarvoor al een tijd erg in de knel heeft gezeten. Vaak is mishandeling van de wortels de oorzaak van de verzwakking van een boom. Om een boom vitaal te houden moet je hem gewoon met rust laten. Niets doen onder de kroonprojectie van een boom: geen verharding aan leggen, geen opslag van grond of stenen, niet parkeren, niet graven, niet ploegen, ook geen blad weghalen.

Dat laatste werd toegelicht door een van de leden die zelf bij de gemeente Doetinchem bezig is om bomen van een klein laagje extra half verteerd blad te voorzien. Dat wordt dan door wormen verder in de grond gewerkt. De vrijkomende mineralen worden weer door de boom opgenomen om nieuw blad van te vormen. Een kringloop op lokaal niveau, die dus niet onderbroken moet worden door het blad weg te halen. Voordeel is ook dat een bodem met extra organisch materiaal beter vocht vasthoudt. Dus schade door droogte neemt zo ook wat af.

De dikste populier van Nederland staat in Baak

Na de pauze werden de aanwezigen nog rondgeleid door de voorzitter Ab van Peer, die ons aan aantal van de monumentale bomen (zoals geregistreerd in het landelijk register monumentale bomen) in Baak liet zien. Ook de recente actie van de vereniging tegen de kap van de bomen aan de zuid zijde van de Vordense weg (het hertenbos) in Baak kwam aan de orde. Met een zorgvuldig beheer kunnen bijna alle bomen hier blijven staan, maar bij kap zouden bomen aan de andere kant van weg er ook allemaal aan gaan, doordat ze plotseling blootgesteld zouden worden aan veel meer zonnestraling. Omdat huize Baak een Rijksmonument is, zien nu provincie en gemeente toe op de kwaliteit van plannen voor een herinrichting van het gebied. Daarmee is voorlopig de kap van de oude bomen langs de Vordense weg voorkomen.