24-02-2021

De aanvraag behelst:

1. verwijderen in elkaar gegroeide boom van twee stammen
2. verwijderen met klimop begroeide spar
3. verwijderen boom
4. verwijderen klimop begroeide spar