Met steun van CDA (8), PvdA (3) en D66 (3) heeft de gemeenteraad op 23 maart ingestemd met het bomenbeleidsplan. Tegen stemden Gemeentebelangen Bronckhorst (5), VVD (4) en GroenLinks (2). Dezelfde stemverdeling gold voor een motie van GroenLinks waarin deze partij vroeg om de huidige Omgevingsverordening voorlopig in stand te houden en pas met wijzigingen te komen op het moment dat blijkt dat er voldoende draagvlak is en vertrouwen dat een nieuwe kapverordening leidt tot kwalitatief goed landschapsbeheer en niet tot massale kap van bomen.

In het ruim 1,5 uur durende debat in de gemeenteraad werd vooral gepraat over het moeilijk verlopende proces en de onduidelijkheid over de reikwijdte van hetgeen nu voorligt aan een begin van een gemeentelijke visie.

Vereniging Bomenbelang heeft in de klankbordgroep een ‘nee’ laten horen tegen dit plan omdat het de rigide indeling van de gemeente in elf afzonderlijke landschapstypes met ieder hun eigen ‘kapverordening’ nodeloos ingewikkeld vindt. De aandacht zou zich vooral moeten richten op een betere bescherming van het bomenbestand en een betere handhaving van de kapregels en herplantverplichtingen. Maar Bomenbelang reageerde vooral op de ingrijpende wijziging door de gemeente op het oorspronkelijke bomenbeleidsplan NADAT de klankbordgroep er zijn mening over uitgelaten had. Die wijziging (het kapvergunningvrij verklaren van alle bomen die niet thuis zouden horen in een landschapstype) gooit de bescherming van het bestaande bomenbestand namelijk flink in de war. Bovendien gaat het gevraagde extra budget dan zeer waarschijnlijk vooral naar de kap van deze bomen in plaats van de betere bescherming van het gezonde bomenbestand in de gemeente Bronckhorst.

Vanuit de gemeente wordt nu vooral gepraat over het wegwerken van achterstallig onderhoud. Dat lijkt Bomenbelang niet het grote probleem. Dat is de slechte bescherming van bomen en de slechte handhaving van de regelgeving door de gemeente.

Wordt vervolgd.